بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

با این خوردنی های فوق العاده شاد باشید | تغذیه سالم

 

آدمایی که خوب غذا می خورن، در میان شادترین افراد کره زمین جای می گیرن. با اخلاق خوب غذا بپزید و غذا بخورین. وقتی که در حال خوردن غذایی هستین، مواد موجود در مواد غذایی جذب جریان خون شما می شن. اگه این وعده غذایی سالم باشه، بدن شما از تموم مواد مغذی موجود در اون استفاده میکرد. اون چیزی که می خورید بر خلق و خو و انرژی جسمی و روانی تون تاثیر میذاره.

خیلی از ما اونقدر در این زندگی سریع غرق شده ایم، که خوشحال زندگی کردن رو از یاد بردیم؛ اونقدر اضطراب داریم که آروم بودن رو از یاد بردیم؛ اونقدر نگرانیم که از سالم بودن دور شده ایم؛ از خوشحال بودن ناراحت میشیم؛ از دوست داشتن بقیه هول و ترس داریم؛ و همدردی رو مثبت نمی دونیم. بخشی از وجود خود رو به گسترش شادی در این زمین اختصاص می دید؟ ما واقعا به اون نیاز داریم. تنها وقتی که از بودن در این لحظه لذت ببرین، می فهمید به چه دلیل اونو زمان حال می دونن و می گن. از امروز، از زمان حال، لذت ببرین؛ زمان حال به شما میگه، خوشحال باشین و بخندین.

مطالعه ای که تازگیا در بریتانیا انجام شده، نشون داده که اختصاص وقتی واسه گذروندن با خونواده، آدم رو خوشحال می سازه؛ مثلا، پختن و خوردن یه غذای خونگی با همدیگه. کمی آروم زندگی کنین، با خونواده و دوستان بشینه و با شادی غذا بخورین. خونواده های محکم و شبکه های اجتماعی، موجب افزایش شادی در آدما می شه.

آدمایی که خوب غذا می خورن، در میان شادترین افراد کره زمین جای می گیرن. با اخلاق خوب غذا بپزید و غذا بخورین. وقتی که در حال خوردن غذایی هستین، مواد موجود در مواد غذایی جذب جریان خون شما می شن. اگه این وعده غذایی سالم باشه، بدن شما از تموم مواد مغذی موجود در اون استفاده میکرد. اون چیزی که می خورید بر خلق و خو و انرژی جسمی و روانی تون تاثیر میذاره. حال می خوام به چند تا از این غذاهای فوق العاده اشاره کنم؛ اگه در لیست غذایی تون اونا رو نمی ببینن، از غمگین بودن خود تعجب نکنین!!!

ماهی: همه شکلای جور واجور ماهیا، شامل سطوح بالایی از اسیدهای چرب امگا-3 هستن. امگا-3، سطوح سروتونین رو زیاد کرده و دلیل می شه تا شما احساس فوق العاده ای داشته باشین. سطوح بالای سروتونین، خلق و خو رو بهبود داده و به خوب خوابیدن شما کمک می کنه؛ اما سطوح پایین اون، باعث احساس افسردگی می شه. پختن و کباب کردن ماهی کار خیلی راحته.

سیر:حتما کمی سیر تازه یا سرخ کرده رو به وعده های غذایی خود اضافه کنین. سیر انرژی شما رو زیاد کرده و در برابر شکلای جور واجور مریضی ها مقاوم می سازه.

زنجبیل: مصرف ریشه زنجبیل از دچار شدن شما به شکلای جور واجور سرماخوردگی، آنفولانزا و سرفه های آزاردهنده، جلوگیری می کنه. پس مصرف اونو یادتون نره.

جو دو سر: باید آروم پخته شه. با مصرف این ماده غذایی، قدرت تحمل شما زیاد شده و در صبح احساس نشاط می کنین. جو دو سر، متابولیسم بدن شما رو به شکل فوق العاده ای زیاد می کنه. افزایش متابولیسم یعنی بدرود افسردگی. این ماده غذایی، شامل ویتامین B و مواد معدنی مهمی چون آهن و روش. این مواد معدنی به سالم موندن سیستم عصبی بسیار کمک می کنه.

شکلای جور واجور توت:توتا شامل اندازه بالایی آنتی اکسیدان هستن. اونا نه فقط شادی رو نصیب شکم شما می کنن، بلکه ذهن و مغز و روح شما رو هم خوشحال می کنن. باور کنین!

آب: ماده ای حیاتی واسه مغز شماس، چون این مغزه که خلق و خو رو تنظیم می کنه. تا جایی که کی تونید از نوشیدنیای شیرین دوری کنین و به جای اون آب خود رو با چند قطره آب لیمو ترش بخورین. تاثیرش رو پس از نوشیدن درک می کنین!

گردو: در میان مغزها، غنی ترین منبع امگا-3 در گردوه، که واسه سلامت روح و جسم بسیار لازمه. گردو، هم اینکه، منبعی غنی از راه که واسه سلامتی عاطفی و ذهنی حیاتیه. مطمئن باشین که با مصرف گردو همیشه لبخند رو بر لبان خود می بینین!

با این خوردنی ها مغز را تقویت کنید | رژیم غذایی

با این خوردنیا مغز رو تقویت کنین

یه رژیم غذایی سالم می تونه خطر دچار شدن به بیماریای قلبی و دیابتی رو کم کنه و با رسوندن جریان خوب خون به مغز کارکرد مغز رو بهتر کنه.تا حالا به این موضوع فکر کردین که در کنار این همه رژیمای لاغری و تناسب اندام یه رژیم غذایی خاص هم واسه مغزتون بگیرین؟ برنامه غذایی که به فرمانده بدن تون کمک می کنه بهتر کار کنه و کارکرد بهتری در حافظه و یادگیری داشته باشه.

البته در این رژیم خبری از لاغری و گرسنگی نیس و قرار نیس ماده مغذی از سفره تون حذف شه بلکه فقط با خواص یه سری از سبزیجات، آجیل و ادویه آشنا میشین که همیشه ساده از کنارشون می گذشتید. خواصی که می تونه از بیماریایی مثل فراموشی، نبود تمرکز، سکته مغزی و بیخوابی پیشگیری کنه.

آجیل

ویتامینE به جلوگیری از نابودی شناختی، مخصوصا در افراد سن بالا کمک می کنه. آجیل یه منبع بزرگ از ویتامینEه که می تونین در روز همراه با سبزیجاتی مثل کاهو، خیار و تخم مرغ و غلات یه سالاد خوشمزه واسه خودتون درست کنین. از آجیل به عنوان میان وعده هم می تونین استفاده کنین. بهترین زمان واسه مصرف آجیل وعده صبحونه و میان وعده بین صبحونه و ناهاره.

بهتره آجیل رو به صورت خام و به اصطلاح بو نداده بخورین تا همه خواصش به بدنتون برسه.از آجیلایی که آغشته به نمکه، بهتره دوری کنین. منظور از آجیل یعنی همون بادام، گردو، فندق، بادام هندی و زمینیه. لطفا حواس تون به آجیلایی که به اسم هندی و ژاپنی فروخته می شه، باشه.

این آجیلا با رنگای خوراکی و نمک بسیار زیاد ترکیب شده و اصلا مورد تایید کارشناسان تغذیه نیس. بادام شامل مقادیر خیلی از یه نوع اسید آمینه موسوم به “آرجینین” است که به آرامش عروق خونی کمک کرده و گردش خون رو بهتر می کنه و باعث می شه خون بهتر به مغز برسه.

شکلات تلخ

بیشتر کارشناسان تغذیه پیشنهاد می کنن به جای شکلات شیرین و پر از کالری از شکلات تلخ استفاده کنین. کارشناسان تغذیه در تحقیقاتی به این نتیجه رسیدن که شکلات تلخ مانع از لخته شدن خون می شه، کلسترول خون رو تنظیم می کنه و به دلیل داشتن خواص آنتی اکسیدانی از التهاب و نابودی سلولا جلوگیری می کنه.

شکلات تلخ یه ضدافسردگی طبیعیه. این شکلات به تقویت روحیه هم کمک می کنه.منیزیم موجود در شکلات ماده معدنیه که اثرات آرامش بخش داره و به ارسال تکانهای عصبی از راه مغز کمک می کنه. هم اینکه تحقیقات محققان آمریکایی نشون میده،

هر چی مردم کشوری شکلات بیشتری بخورند، اون کشور بیشتر جوایز علمی میگیره. شکلات تلخ که پر از فلاونوئیده باعث بهتر شدن کارکرد ذهنی می شه. این فلاونوئیدهای موجود در کاکائوی تلخ باعث افزایش انعطاف پذیری دیواره عروق می شن و خطر افزایش فشارخون و سکته های قلبی و مغزی رو کم می کنن.

زردچوبه

این پودرهای زرد که بیشتر واسه رنگ گرفتن در غذاهای تون استفاده می کنین کارکرد عجیبی دارن. زردچوبه پر از کورکومینه که یه نوع آنتی اکسیدان ضدالتهابی هستش. براساس تحقیقات انجام شده، کورکومین به افزایش قدرت حافظه، مثل سازی ژنای عصبی و ساخت سلولای جدید مغز کمک می کنه.

علاوه بر این، با کاهش التهاب های مغز از دچار شدن به فراموشی جلوگیری می کنه. کورکومین هم اینکه می تونه از راه مکانیسمای جور واجور سلولی و مولکولی باعث کنترل شروع تشکیل سلول سرطانی شه. از زردچوبه می تونین در بیشتر غذاهای تون استفاده کنین. هندیا واسه جلوگیری از زوال عقل یه قاشق چای خوری زردچوبه رو تو یه لیوان شیر حل می کنن و می خورن.

اسفناج

اسفناج به تنهایی می تونه از زوال عقل جلوگیری کنه یا روند اونو به تاخیر بندازه. موادمغذی موجود در اسفناج از آسیب به DNA سلولا جلوگیری می کنه و رشد سلولای سرطانی و رشد تومور رو متوقف می کنه. اسفناج منبع خوبی واسه تامین اسیدفولیک لازم بدنه.

براساس تحقیقات انجام شده، مصرف اسیدفولیک خطر بیمایای قلبی رو تا ۱۶درصد و خطر سکته مغزی رو ۲۴درصد کم می کنه. واسه اینکه خواص اسفناج حفظ شه بهتره اونو به صورت خام یا سرخ کرده بخورین. البته سرخ کردن اسفناج باید در شرایط خاص ای باشه. اسفناج رو با روغن خیلی کم و در زمان زیادی کمی تفت بدین. هر چی زمان سرخ کردن اسفناج کمتر باشه خواص اون بیشتر حفظ می شه.

کلم بروکلی

کلم بروکلی فقط پر از کلسیم نیس. این کلم پر از مواد غذایی عجیبی واسه مغزه. بروکلی غیر از کلسیم به دلیل دارا بودن مقادیر بالای ویتامینC، فیبر و بتاکاروتن (پیش ساز ویتامینA) یه آنتی اکسیدان قویه که از اثرات داغون کننده رادیکالای آزاد در بدن پیشگیری می کنه.

به خاطر همین و با داشتن این مواد می تونه از بروز بیماریایی مثل شکلای جور واجور سرطان، فراموشی (فراموشی دوران پیری مشکل حواس)، بیماریای قلبی و آرتریت (التهاب مفاصل) پیشگیری کنه و روند پیری رو به تاخیر بندازه.

بروکلی رو بهتره به صورت خام و در سالاد بخورین. اگه دستگاه گوارش تون مریضی داره و نمی تونین گیاهان رو به صورت خام استفاده کنین بهترین روش پخت واسه این سبزی بخارپزه. بروکلی انتخاب کنین هیچ زردی و تیرگی در قسمت بالای اون نباشه و رنگش به طور کامل سبز باشه.

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی به تنهایی می تونه مقابل فراموشی قد علم کنه. لیکوپن موجود در گوجه فرنگی یه آنتی اکسیدان قویه که می تونه با رادیکالای آزاد در حال پیشرفت بجنگه و جلوی ابتلای سلولای مغز رو از فراموشی بگیره. البته کارشناسان تغذیه پیشنهاد می کنن بهتره گوجه فرنگی رو به صورت خام و بیشتر در وعده صبحونه بخورین. بهتره گوجه فرنگی رو بدون روغن و نمک بخورین.

زغال اخته

به قد و بالای زغال اخته نگاه نکنین. این میوه کوچیک و ترش بالاترین اندازه آنتی اکسیدانا رو داره. آنتی اکسیدانای موجود در زغال اخته به کارکرد مغز و افزایش حافظه کمک می کنه. زغال اخته به کاهش سطح کلسترول هم کمک می کنه. پلی فنولای زغال اخته کلسترول خون راکم کرده و باعث سلامت قلب و عروق می شه.

زغال اخته باعث کاهش کلسترول بد خون یا کلسترول LDL و حفظ کلسترول خوب خون یا کلسترول HDL می شه و از این روش باعث کاهش خطر بیماریای قلبی عروقی و سکته های مغزی می شه. کارشناسان تغذیه پیشنهاد می کنن زغال اخته رو با کمی نمک بخورین. حواس تون به مقدار نمک باشه. نمک زیادتر از اندازه باعث بالا رفتن فشار خون تون می شه.

روغن نارگیل

کارشناسان تغذیه فکر می کنن هر چیزی که به نفع قلب و گردش خون باشه به نفع مغز هم هست. روغن نارگیل واسه قلب خیلی خوبه. این روغن ۵۰درصد اسید لوریک داره که در جلوگیری از بسیاری مشکلات و بیماریای قلبی مثل سوزش قلب، کلسترول بالا و فشارخون بالا بسیار موثره.

چربیای اشباع موجود در روغن نارگیل نه فقط باعث بالا رفتن LDL و HDL نمی شه، بلکه احتمال بروز آسیب در شریانا رو پایین می آورد و درنتیجه از بروز تصلب شرائین جلوگیری می کنه. روغن نارگیل به عنوان یه ضدالتهاب عمل می کنه و جلوی زوال عقل و مریضی فراموشی رو میگیره.

تری گلیسیریدهای دارای زنجیره متوسط روی پیشرفت مریضی فراموشی تاثیر می ذارن. این چربیا به سلولای مغزی گرفتار به این مریضی اجازه میدن انرژی لازم رو واسه زنده کردن خود برداشت کنن.

.

منبع :gahar.ir

با این خوردنی ها شوهرتان را تقویت کنید!

: پربیننده ترین هـا

وقتی زن و شوهر در تلاش واسه بچه دار شدن هستن بیشتر دقیق شدن و فوکوس کردن بر سلامت خانمه در حالی ناباروری در مردان هم حدود نصف موارد رو شامل میشه. قبل از لقاح، مردان باید یه رژیم غذایی متعادل و ورزش رو دنبال کنن و از کشیدن سیگار دوری کنن. خوراکیا و غذاهایی که در این مطلب گفته شده باعث افزایش تعداد اسپرم شده و شانس زوج رو واسه بارداری شدن افزایش می ده.

موز

موز شامل بروملینه که یه جور آنزیمه که باعث کنترل هورمونهای جنسی میشه. موز هم اینکه شامل ویتامین B۱، A و C هستش که باعث گسترش تولید اسپرم شده و ایستادگی بدن رو بهتر کرده و اونو فعال نگه میداره.

خوراکیای اسپرم زیاد کن!

میوه های خونواده مرکبات

آنتی اکسیدانهایی مانند ویتامین C که در میوه های خونواده مرکبات زیاد دیده میشه میتونه تعداد اسپرم رو زیاد کنه. آب پرتقال یا آب گریپ فروت که شامل ۱۰۰ درصد آب میوه خالصه اثری مشابه داره. مردانی که از آب میوه استفاده نمی کنن میتونن کمی آب لیمو رو در آبی که می خورن، بچکانند و بنوشن.

انار

انار پر از آنتی اکسیدان است که باعث کاهش ترکیبی در بدن که مسئول آسیب رسوندن به اسپرمه، میشه. مصرف منظم انار میتونه باعث از بین رفتن رادیکالهای آزاد شده و در بهبود اسپرم کمک کنه.

شکلات تلخ

شکلات تلخ شامل ماده فعال شناخته شده ایه که میتونه به افزایش حجم مایع منی و هم اینکه افزایش تعداد اسپرم کمک کنه. خوردن شکلات تلخ میتونه به مردان در داشتن ارگاسم بهتر کمک کنه.

آووکادو

آووکادو شامل ویتامین E و B۶ و هم اینکه اسید فولیکه که به افزایش جنب و جوش اسپرم و قدرت نفوذ به تخمک کمک میکنه.

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی شامل لیکوپنه که تعداد اسپرم رو افزایش می ده. از اونجا که لیکوپن در سس گوجه فرنگی هم هست، مردان بیشتر تشویق می شن که اونو به رژیم غذایی شون اضافه کنن.

کلم بروکلی

یکی از غذاهایی که باعث افزایش تعداد اسپرم میشه، کلم بروکلیه. بیشتر افراد میدونن که اسید فولیک واسه زنان قبل از لقاح و در طول بارداری حیاتیه. با این حال، از نظر تعداد اسپرم هم میتونه واسه مردان به درد بخور باشه. کلم بروکلی یکی از بهترین منابع اسید فولیکه. تلاش کنین اونو به سالاد یا کنار غذا اضافه کنین. از دیگر منابع اسید فولیک میشه به آب پرتقال اشاره کرد.

اسفناج

اسفناج هم غنی از اسید فولیکه که تعداد اسپرم رو افزایش می ده. اسید فولیک هم اینکه مسئول تقویت اسپرم و افزایش جنب و جوش اون میشه.

سیر

سیر پر از آلیسینه که بهبود گردش خون کمک میکنه. این به نوبه خود به گردش خون در اندام تناسلی و تقویت اسپرم هم کمک میکنه. سیر هم شامل ویتامین B۶ و سلنیوم میشه که به کنترل ترشح هورمونهای جنسی و آسیب اسپرم کمک میکنه.

لوبیا

کمبود روی یکی از دلیلای منتهی به ناباروری در مردونه. لوبیا منبع گیاهی روی بود و واسه جلوگیری از خستگی خوراکی مناسبیه. می تونین از سوپ عدس یا حموس هم استفاده کنین.

آجیل

آجیل به دلیل داشتن روی و آنتی اکسیدان ویتامین E در بالا بردن تعداد اسپرم بسیار موثره. البته تلاش کنین روزانه تعداد کمی آجیل مانند بادام بدون نمک رو استفاده کنین.

منبع: پرسیار

.

منبع :

با این خوردنی ها دیرتر پیر شوید! | تغذیه سالم

با این خوردنیا دیرتر پیر شید!

در کنار عواملی مثل آلودگی هوا و پاک نکردن آرایش صورت هنگام خواب، بعضی مواد غذایی مثل کربوهیدراتای ساده، قندها و غذاهایی مثل پیتزا هم می تونن عامل ایجاد چین و چروک پوست باشن.
اما براساس تحقیقات علمی، بعضی مواد غذایی هم روند پیرشدن رو از جا در آورد می کنن:
هندوانه
هندوانه پر از لیکوپنه؛ آنتی اکسیدانی قوی که با رادیکالای آزاد تخریب کننده سلولا مقابله می کنه. هندوانه هم اینکه می تونه به عنوان یه ضدآفتاب طبیعی بکنه. تحقیقات نشون میده، این ماده غذایی التهاب رو کم می کنه، پس میوه معجزه گر سلامته.
انار
انار منبع غنی ویتامین C و آنتی اکسیدان مقابله کننده با رادیکالای آزاد ایجاد کننده چین و چروک است. تو یه مطالعه اثرات آب انار، عصاره و روغن اون بر اثرات مضر اشعه ماورای بنفش نور خورشید UVB بررسی و نشون داده شد، انار در هر سه حالت می تونه از اثرات مضر این اشعه بر پوست کم کنه. انار هم اینکه شامل آنتوسیانینه که باعث افزایش تولید کلاژن می شه.
فلفل دلمه
ماده غذایی طبیعی دیگه پر از ویتامین C، فلفل دلمه ایه. تحقیقات نشون میده، هر چقدر فلفل دلمه رسیده تر و رنگش روشن تر باشه، اندازه ویتامین C اونم بیشتره. با به کار گیری این ماده غذایی در سالاد می تونین یه منبع غنی واسه تولید کلاژن و مراقبت در برابر خورشید داشته باشین.
روغن زیتون
اگه با رژیم غذایی مدیترانه ای آشنایی داشته باشین، می دونین بخش کلی اونو روغن زیتون تشکیل میده. این روغن به درد بخور، اثرات ضد التهابی قوی بر پوست داره. هم اینکه دو مطالعه ای که روی رژیم غذایی بزرگسالان انجام شد، نشون داد آدمایی که در رژیم غذایی اونا خیلی چربی اشباع نشده روغن زیتون هست، در برابر خورشید بهتر مراقبت می شن.
تحقیقات دیگری که میگه خوردن روغن زیتون به بهبود زخم در قربانیان سوختگی کمک می کنه، نشون دهنده مهم بودن این روغن واسه سلامت پوسته.
سبزیای برگ دار
سبزیای برگ دار پر از ویتامین، مواد معدنی و همین طور آنتی اکسیدان قوی لوتئین هستن. این مواد به افزایش سطح آبرسانی به پوست کمک می کنن و چین و چروکا رو از بین می برن. به گفته وزارت کشاورزی آمریکا خوردن دو تا سه وعده سبزیجات تیره در روز خطر دچار شدن به سرطان پوست رو کم می کنه.

منبع :

با این خوردنی ها خوش اخلاق شوید | تغذیه سالم

کمبود ویتامین D منتهی به بروز مشکلات بسیاری واسه سلامتی از جمله افسردگی، پوکی استخون، مریضی های قلبی و سرطان می شه.

بعضی غذاها هستن که مصرف اون ها موجب تقویت خلق و روحیه می شن که در این  بخش به توضیح ۶ مورد از اون ها پرداخته ایم.

ساردین

تحقیقات نشون داده آدمایی که بدنشون دچار کمبود امگا ۳ه بیشتر از دیگر افراد، گرفتار به ضعف روحیه هستن.

اسیدهای چرب امگا ۳ موجود در ماهی های چرب مانند سالمون و ساردین، بخش بزرگی از بافت مغز رو تشکیل می بدن.

حدود ۶۰ درصد از وزن خشک مغز رو چربی تشکیل می دهد که حدود ۳۰ درصد از اون به شکل امگا ۳ می باشه.

داشتن یه رژیم پر از امگا ۳ کمک موثری به سلامت مغز می کنه و با حفظ انعطاف سلول های مغز موجب تقویت و بهبود روحیه می شه و اینطوری پیام رسان های شیمیایی مغزی – انتقال دهنده های عصبی – می تونن به طور موثرتری کار کنن.

موز

موز شامل اسید آمینه مهم و لازم تریپتوفان و هم ویتامین A ، B6 ، فیبر، پتاسیم، فسفر، آهن و کربوهیدرات  است.

کربوهیدرات های تقویت  کننده روحیه به جذب تریپتوفان در مغز کمک می کنن و ویتامین B6 به تبدیل تریپتوفان به هورمون سرتونین که موجب بهبود اخلاق می شه کمک می کنه که این مورد به تقویت خلق و خو و هم داشتن خوابی راحت کمک به سزایی می کنه.

از اون  جا که تریپتوفان قادر به افزایش مقدار سرتونین در بدن می شه در درمان مریضی های مختلفی مانند بی خوابی، افسردگی و حتی هیجانات به وجود اومده به وسیله خشم هم موثره.

موزها به خاطر این که دارای پتاسیم هستن مصرف اون ها به عنوان یه میان وعده سالم واسه آدمایی که دچار استرس هاس شدید و یا خستگی شده ان به درد بخور می باشه.

اسفناج

اگه بدن به کمبود ویتامین B گرفتار شه، منتهی به ضعف روحیه و بداخلاقی فرد می شه چون که وجود مقدار پایین ویتامین B در بدن می تونه در واقع مانع تولید سرتونین شه.

با خوردن سبزی جات برگی مانند اسفناج و بروکلی به افزایش سطح ویتامین B در بدن خود کمک کنین.

آب

بدن واسه وظایف و عملکردهای منظم خود نیاز نیاز به آب داره. که در این مورد نه فقط تک تک اعضای بدن با کمبود آب دچار مشکل می شن بلکه روی توانایی تمرکز مغز هم تاثیر به سزایی می ذاره و موجب ضعیف کردن اون می شه.

ماست

کمبود ویتامین D منتهی به بروز مشکلات بسیاری واسه سلامتی از جمله افسردگی، پوکی استخون، مریضی های قلبی و سرطان می شه.

بهترین منبع ویتامین D نور خورشیده ولی اگه در شرایطی قرار دارین که قادر به دریافت نور کافی از خورشید نیستین بهتره از منابع غذایی شامل ویتامین D استفاده کنین.

کلسیم هم می تونه مقدار استرس و هیجان شما رو کم کنه، واسه این منظور می تونید مقداری توت (شکلای جور واجور توت ها) به ماست خود اضافه کنین و اونو به عنوان صبحونه بخورین.

شکلات تیره

شکلات نه فقط طعم خوبی داره بلکه می تونه روحیه و اخلاق شما رو بهتر کنه.

شکلات هر چی تیره تر باشه دارای خواص بیشتریه. مصرف تیکه چهارگوش کوچیکی از شکلات تیره می تونه باعث شه مغز اندورفین آزاد کنه و موجب افزایش سطح سرتونین شه.

طی یه تحقیق گذشته به ۳۰ نفر مقدار ۴۰ گرم شکلات تیره به طی ۱۴ روز داده شد. یافته ها نشون داد که این افراد هورمون استرس کمتری در بدنشون تولید شده و مقدار هیجانشان هم کم شده.

با این خوردنی ها خستگی بهاری را رفع کنید

با این خوردنیا خستگی بهاری رو رفع کنین

در فصل بهار به دلیل آب و هوای خاصی که هست و به خاطر ملایم و مرطوب بودن هوا، فرد احساس خواب آلودگی داره که این احساس در زمان بعد ازظهر بیشتر می شه.

: با این خوردنیا خستگی بهاری رو رفع کنین

مصرف مواد کافئین دار در فصل بهار واسه رفع خستگی لازمه.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، دکتر پیام فرح بخش متخصص تغذیه گفت: در فصل بهار به دلیل آب و هوای خاصی که هست و به خاطر ملایم و مرطوب بودن هوا، فرد احساس خواب آلودگی داره که این احساس در زمان بعد از ظهر بیشتر می شه.

ایشون اضافه کرد: به کار گیری مواد تحریک کننده هم این احساس خواب آلودگی رو بیشتر می کنه ولی فرد واسه کاهش این خستگی می تونه از چای معمولی، چای سبز، قهوه و نسکافه استفاده کنه، چون این مواد به دلیل وجود کافئین باعث تحریک سیستم مغزی می شه و فرد احساس خستگی کمتری می کنه، علاوه بر اون به کار گیری ادویه جات این خستگی رو کم می کنه.

ایشون در آخر گفت: کمبود آهن و یا آنمی فقر آهن باعث خستگی و ضعف در فصل بهار می شه که فرد باید از قرصای آهن استفاده کنه.

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکا